תיווך נדלן מיהו מתווך מורשה

תיווך נדלן מיהו מתווך מורשה ?  

בשנת  2018, היו בישראל בערך 22,000 מתווכי מקרקעין שרשומים במשרד המשפטים כמתווכחים. 
המספר הזה משתנה כל שנה אך זהו בערך מספר האנשים שרשאים לעסוק בישראל בתיווך מקרקעין  ולקרוא לעצמם ‘מתווך מקרקעין’ ובתנאי -שתעודת התיווך שלהם בתוקף.

בעקבות לא מעט בעיות בתחום תיווך מקרקעין, משרד המשפטים קבע קריטריונים ברורים לגבי מי יכול להיות מתווך בחוק משנת 1996. חוק זה תקף גם כיום, והוא קובע שרק מי שחלים עליהם הכללים הבאים, יוכלו לקבל רישיון מתווך:

1. שלא הוכרזו כפושטי רגל

2. מי שהם אזרחי או תושבי ישראל או תושבי חוץ שיש להם היתר עבודה בארץ

3. שהם בני 18 לא פחות

4. שלא הורשעו בעבירה שפוסלת אותם לשמש כמתווכים במקרקעין

5. שאם הם נידונו למאסר בפועל או לעבודות שרות, הם סיימו לרצות את העונש שלהם שישה חודשים לפחות לפני שהגישו בקשה לרישיון תיווך

6. עמדו בהצלחה בבחינה במקרקעין, או מה שמכונה “בחינת המתווכים”. 

רישיון הוא חובה, ובלעדיו אי אפשר לעסוק בתיווך כמקצוע.

מי שמקיימים את הוראת החוק, יכולים לקרוא לעצמם מתווכי נדל”ן או מתווכי מקרקעין ולפרסם את עצמם ואת השירותים שהם נותנים בצורה כזו.
זאת, כל עוד הם רשומים בפועל בפנקס המתווכים במשרד המשפטים. יכול לקרות מצב שבו מישהו עבר את בחינות המתווכים, קיבל רישיון, אבל הוא כבר לא מופיע בו. 
הוא לא יכול לפרסם את עצמו כמתווך, ואסור לו לעסוק בתיווך. למה? או שלא  שילמו האגרה, או יותר גרוע מכיוון שנפסלו להיות מתווכים ולא עומדים בקריטריונים של משרד המשפטים לקבלת רישיון תיווך אם בעבירה אתית או בעבירה פלילית.

חוק המתווכים נועד להגן על הקונה או המוכר (המשכיר או השוכר) וגם על מתווכים הגונים, הוגנים ומקצועיים. מי שמשתמש בשירותיו של “מתווך לכאורה”  “מאכר שכונתי” – ולא של מתווך מורשה – עלול להיפגע וחשוב שהמתווך עמו אתם עובדים  הוא אכן מתווך רשום, בעל רישיון עדכני ובר תוקף. 

המלצה “תמיד לבקש בפגישה הראשונה עם המתווך להציג רישיון בתוקף”